Glaskontroll e-Glas

Glaskontroll e-Glas är en tjänst för automatiserad skadereglering och elektronisk fakturering som effektiviserar och underlättar för både glasmästare/verkstäder och försäkringsbolagen.

Utifrån de regler försäkringsbolaget bestämmer kan skadeanmälningarna och fakturorna bedömas och godkännas automatiskt. Lösningen är utvecklad i samarbete med glasbranschen vilket inneburit att acceptansen är stor. Fördelarna för glasföretagen är att de får en snabbare hantering av skadeanmälningarna och fakturorna vilket i sin tur innebär att är lättare att utreda eventuella problem. För försäkringsbolagen är vinsterna stora genom att man eliminerar all pappershantering och får en mycket rationell hantering med högre kvalitet i granskningen än vad som är möjligt med en helt manuell hantering.

Glaskontroll Försäkringsfråga

Glaskontroll Försäkringsfråga är en del av e-Glas som ni som glasmästare kan använda för att hämta information från försäkringsbolag. Idag är följande försäkringsbolag anslutna; Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Euro Insurances, Vardia Försäkringar och Moderna Försäkringar.

Glaskontroll Foto

Glaskontroll Foto är en del av e-Glas och hjälper glasmästare och verkstäder att, vid byte och lagning av bilglas, fotografera skadan och skicka bilderna till försäkringsbolag.

Glaskontroll Foto är en del av Glaskontroll e-Glas och hjälper glasmästare och verkstäder att, vid byte och lagning av bilglas, fotografera skadan och skicka bilderna till försäkringsbolag. Glaskontroll Foto finns på svenska och norska och kan laddas ned från Google Play och Apple Appstore.

Google Play cms_resources/App Store

För att du skall kunna använda appen Glaskontroll Foto krävs det att ni som glasmästare eller verkstad har ett konto i e-Glas och att ni där har godkänt avtalet om Glaskontroll Foto. När du laddat ner appen så skall du logga in i den med ert leverantörs-ID och lösenord. Inloggning behöver endast göras första gången.

Anslut er till e-Glas

Representerar du ett glasmästeri eller en verkstad som vill ansluta till e-Glast gäller följande:

  • Det måste finnas tillgång till Internet och en fungerande e-postlösning
  • Företaget måste ha ett system som kan skapa den fil som kan läsas in och bearbetas av e-Glas.

Kontakta Glaskontroll så skickar vi den information varje glasföretag eller verkstad behöver för att ansluta till e-Glas.

Det kostar inget för glasföretaget att ansluta till e-Glas och det kostar inte heller något att skicka skadeanmälningar/fakturor via e-Glas. Normalt tar det 1–2 veckor att komma igång med e-Glas.

Kontakta oss om du representerar ett försäkringsbolag som vill utnyttja e-Glas så skall vi informera om vilka förutsättningar som krävs för att få ut det mesta möjliga av e-Glas.