Företaget

Svenska Glaskontroll AB grundades 1994. I början av 2013 bytte Svenska Glaskontroll AB namn till Nocere Systems AB. Namnbytet skedde i samband med att verksamhet breddades till andra områden är bilglasskador. Namnet Glaskontroll kommer att finnas kvar och registrerat som bifirma under Nocere Systems AB. Glaskontroll är välkänt i branschen och beskriver vårt största verksamhetsområde.

Den bärande affärsidén i Svenska Glaskontroll AB var, och är fortfarande, att stödja försäkringsbolagen med specialistkompetens avseende glasskador på motorfordon. Från en blygsam omfattning har företaget successivt utökat tjänsteutbudet och antalet uppdragsgivare. Redan 1998 startades arbetet med att utveckla lösningar för att automatisera glasskadereglering. Den lösning vi idag kallar e-Glas. Den togs i skarp drift för första gången under 1999. Lösningen har successivt vidareutvecklats och integrerats med försäkringsbolagens system.

Vi som jobbar här
 • Ebba Reuter, Skadereglering
 • Frida Rosdahl, Skadereglering
 • Giorgio Rola, Skadereglering
 • Jessica Jävert, Skadereglering
 • Lars Dixelius, Verksamhetsanalys
 • Linda Fabretto, Skadereglering
 • Maria Olsson, Skadereglering
 • Milena Nizic, Skadereglering
 • Niclas Nevenstam, VD
 • Otto Unkila-Posada, Skadereglering
 • Sandra Rola, Skadereglering
 • Ulf Strand, IT
Styrelse och ägare

Lars Dixelius - Civilingenjör och har mer än 30 års erfarenhet av försäkringsbranschen inom system- och processutveckling. Senast i egna bolag som de senaste 15 åren levererat tjänster inom skadereglering till de större Sakförsäkringsbolagen.

Niclas Nevenstam - Civilingenjör och civilekonom och har mångårig erfarenhet av processstöd inom försäkringsbranschen. Arbetat som Marknadschef på Consulting AB, helägt bolag av Länsförsäkringar, If, Folksam och Trygg Hansa.